Профессии

Eski bir mesleğim var.

Bu iş onun. This job is his.

Bu benim işim. This is my job.

You have no job. Sizin işiniz yok.

Bu onun mesleği. This is his profession.

I do not have a job.

You are not a student. Sen bir öğrenci değilsin.

Senin işin yok.

İşsiz veya öğrenci.Unemployed or a student.

Öğretmen kahve içer.

Ben öğretmenim, o doktor.

Ressam художник

Ben ressamım. – я художник

Ressam bir sanatçıdır.

Şarkıcılar ekmek yer.

Bu yönetmen çok iyi! Этот директор очень хороший

O iyi bir sekreterdir. – Он хороший секретарь

İyi bir kariyeri var.у него хорошая карьера

Bir sekreterin kariyeri The career of a secretary

Sanatçı – артист

Tarkan bir şarkıcı, oyuncu değil. Таркан певец, а не актер

Yönetmen директор

O bir avukat. – Он адвокат (юрист)

Kaptan ve bekçi çay içer. Капитан и охранник пьют чай

Ben profesyonelim. Я профессионал

Kaptanın bir çocuğu var.

Yargıç kahve içer. Юрист пьет кофе

O profesyonel bir ressam. Он профессиональный художник

Ben memurum.

Memur çok aç.

Şu memurlar iyi değil.

Yargıcın sekreteri The secretary of the judge

Evet, aşçılar çorba içer.

Avukatlar çok çay içer.

The judge has a cat but not the lawyer.

Bekçi iyi bir aşçı. The guard is a good cook.

Şu kadın profesyonel bir oyuncu.

Duo bir asker değil.Duo is not a soldier.

Mimar ve memur The architect and the civil servant

Sen garsonsun.

Çiftçinin atları var.

Sen işçisin, ben patronum.

İşçi çok çilek yer.

Garson bir işçidir.

Çiftçi soğuk çay içer.

Personel çay içer.

Müdür hasta.

Duo bir başkan.

Yazarın kedisi

Bir yazar kitap yazar. An author writes books.

O iyi bir mühendis.

Polisler bizim adamlarımız.

Kitabın yazarı makarna yer. The author of the book eats pasta.

Eski personel

Polis memuru

Bu benim işim.

The old man is unemployed and very sick. Yaşlı adam işsiz ve çok hasta.

İşsiz veya öğrenci. Unemployed or a student.

Bu adam öğretmen değil. This man is not a teacher.

Eski bir mesleğim var. I have an old job.

Bu öğrenciler genç. These students are young.

I am a teacher, he is a doctor. Ben öğretmenim, o doktor.

Bekçinin köpekleri var. The guard has dogs.

Garson bir işçidir.

Sen işçisin, ben patronum. You are a worker, I am a boss.

Duo bir başkan.

I am not a director but I am happy. Müdür değilim ama mutluyum.

Yazarın kedisi the author’s cat

The author of the book eats pasta. Kitabın yazarı makarna yer.

Polisler bizim adamlarımız. The cops are our men.

O iyi bir mühendis. She is a good engineer.

Yönetmen kahveyi içer.

Bekçi iyi bir aşçı.

Müdür o, ben değilim. She is the director, not me.

Müdür hasta The director is sick.

Турецкий язык

https://tr.wiktionary.org/wiki/kedi

Есть несколько способов сказать «быть» по-турецки в зависимости от того, что вы говорите. Это шокирует, поскольку на самом деле глагола «быть» не существует. Суффикс используется для образования «быть» в настоящем времени. Суффиксы следующие:

SuffixPerson/NumberExampleEnglish
-(y)Im1st sing.(Ben) mutluyum.I am happy.
-sIn2nd sing.(Sen) mutlusun.You are happy.
∅, -DIr3rd singO mutlu.He/She/It is happy.
-(y)Iz1st pl.(Biz) mutluyuz.We are happy.
-sInIz2nd pl.(Siz) mutlusunuz.You are happy.
∅, -DIr3rd pl.Onlar mutlu/mutludur.They are happy.
-lAr, -DIrlAr3rd pl.(Onlar) mutlular/mutludurlar.They are happy.

Ben çok yaşlıyım. – I am too old.

1) Все, кроме суффикса множественного числа 3-го лица, следуют гармонии 4-х сторонних гласных.

2) В первом лице вы увидите буфер «-y-», который будет использоваться, если прилагательное или существительное оканчивается на гласную.

3) Суффикс -DIr используется, чтобы прояснить любую двусмысленность, подчеркнуть или констатировать факты. И то, и другое соответствует гармонии 4-х сторонних гласных и имеет гармонию согласных; ‘D’ меняется на ‘t’ после следующих согласных (p ç t k s ş h f).

4) Суффикс -lAr не обязателен в 3-м лице pl. Однако это необязательно только при обращении к людям. Этот суффикс нельзя использовать для предметов и животных. Только люди!

Şu köpekler büyüktür. Those dogs are big.

Ben çok küçüğüm. I am very young

Sen hastasın veya açsın.You are sick or hungry.

İyi ol! – Be nice!

Mutlu ol! Be happy!

O iyi değil He is not fine.

Yorgun değilim. – I am not tired.

Yorgun bir gençsin. You are a tired young person.

Ben mutluyum. – I am happy

Biz kadınız. – We are women

Ben bir kadınım – I am a woman.

Gencim ve güzelim. – I am young and beautiful.

O kadınlar güzeller. Those women are beautiful.

Güzelim ama iyi değilim. I am beautiful but I am not good.

Ben genç bir baykuşum. I am a young owl

Evet, yakışıklısın. Yes, You are very beautiful.

Duo mutlu değil. – Duo is not happy.

Sen gençsin ama güzel değilsin. – You are young but not beautiful.

Ben erkek değilim. I am not a man.

Ben erkeğim.

Biz çocuğuz. We are children

Ben aç değilim. – I am not hungry

Ben aç değilimtokum. – I am not hungry, I am full.

Teşekkürler, tokum. – Thanks, I am full

Siz toksunuz You are full.

Ben sakinim, sen sakin değilsin. I am calm, you are not calm

Örümcek küçüktür. A spider is small.

Yaşlıyız ve açız.We are old and hungry.

Sen bir erkeksin ve ben bir kadınım. You are a man and I am a woman

Duo hasta. Duo is sick.

Hindi bir kuştur.

Biz iyiyiz, siz nasılsınız? We are fine, how are you?

The bear is an animal. Ayı bir hayvandır.

Ben su içerim ama sen süt içersin – I drink water but you drink milk.

Genç kadın ve yaşlı adam çok mutlular. The young woman and the old man are very happy.

Kızlar çocuktur. The girls are children.

Yakışıklı çocuk çok sakin. The handsome child is very calm.

Onlar çok iyiler. They are very good.

Evet, Alex bir baykuştur Yes, Alex is an owl.

Filler büyüktür. Elephants are big.

Yaşlı kadın çok hasta. The old woman is very sick.

Ben çok hastayım. I am very sick

Ördek bir kuştur. A duck is a bird.

Biz iyiyiz, siz nasılsınız?

Yorgun bir çocuk A tired child.

Животные по-турецки

 • aslan – лев
 • köpek – собака
 • kedi – кошка
 • fare – мышь
 • kuş – птица
 • kurbağa – лягушка
 • kaplumbağa – черепаха
 • at – конь
 • inek – корова
 • ördek – утка
 • koyun – овца
 • Kuzu – ягненок
 • balık – рыба
 • Tavuk – курица
 • Örümcek – паук
 • hindi – индюк
 • tavşan – кролик
 • ayı – медведь
 • fil – слон

Турецкий язык

Ol ga : Merhaba. Привет!
Maria : Merhaba. Привет!
Olga : Benim adım Olga. Sizin adınız ne? Мое имя Ольга. Как вас зовут?
Maria : Benim adım Maria . Меня зовут Мария.
Olga : Memnun oldum. Рада встрече с вами.
Maria : Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Я также рада встретиться с вами. Как дела?
Olga : Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Спасибо, у меня все хорошо. Как дела?
Maria : Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Я тоже хорошо. Спасибо.
Olga : Nerelisiniz? Откуда ты?
Maria : Ben Bulgaristanlıyım . Siz nerelisiniz? Я из Болгарии. Откуда ты?
Olga : Ben Rusum . Я русская .

 • Ben – Я
 • de – также
 • Benim – моя мое мой
 • adım – мое имя
 • senin adın – ваше имя
 • öpüşmek – целоваться
 • kucaklaşmak – обниматься
 • köpek – собака
 • kedi – кот
 • çiçek – цветок
 • araba – машина
 • gözlük – очки
 • üzüm – виноград
 • ev – дом

Turkish 2

 • Sıcak – hot
 • Sıcak ekmek – hot bread
 • Yaşlı – old
 • güzel – beautiful
 • Yaşlı ve güzel kadın
 • genç – young
 • Yaşlı kadın ve genç kız.
 • Çok – very
 • eski – old
 • Soğuk ve eski – cold and old
 • Zor – difficult
 • küçük – little, small
 • büyük – big, large, huge
 • kolay – easy
 • çocuk – child
 • naber? – what’s up?
 • iyi günler – have a good day
 • gidelim! – let’s go!
 • özür dilerim I’m sorry (I did that)
 • üzgünüm I’m sorry (to hear that)
 • peki! alright!
 • tabii ki – of course
 • kahve – coffee
 • sandviç
 • olur – fine with me
 • nasıl – how

-sin (-sın; -sün; -sun) – you’re

-im (-ım; -üm; -um) – i’m

çok iyiyim – I’m very well

peki ya sen? – how about you?

ben de iyiyim – I’m also very well

 • Şu – that
 • Bu – this
 • Bunlar – these
 • Şunlar – those

Turkish

 • Kız – girl
 • Bir kız – a girl
 • ekmek – bread
 • su – water
 • elma – apple
 • kadın – woman
 • onlar – they
 • sen – you
 • Ben – I
 • yerim – ем (I eat)
 • içerim – пью (I drink)
 • süt – milk

Фразы

 • Türkçe bilmiyorum – Я не знаю турецкого
 • İyi akşamlar – добрый вечер
 • hoş geldin – welcome
 • İyi geceler – доброй ночи
 • görüşürüz – see you
 • rica ederim – you are welcome
 • tamam – okey
 • Ben iyiyim – I’m fine
 • O iyi – he (she) is fine
 • Ingilizce biliyorum – I speak English
 • Memnun oldum. – Nice to meet you
 • Hoşça kal (Hoşça kalın) – Bye
 • Teşekkürler – Спасибо
 • Teşekkür ederim – thank you
 • Merhaba – hello
 • iyi şanslar – good luck
 • Evet – yes
 • hayır – no
 • ve – and
 • veya – or
 • tebrik ederim – congratulations
 • affedersin – excuse me
 • günaydın – good morning
 • güle güle – goodbye
 • lütfen – please
 • Selam – hi
 • nasılsın – how are you

Lütfen süt iç – Пожалуйста, пей молоко!