Профессии

Eski bir mesleğim var.

Bu iş onun. This job is his.

Bu benim işim. This is my job.

You have no job. Sizin işiniz yok.

Bu onun mesleği. This is his profession.

I do not have a job.

You are not a student. Sen bir öğrenci değilsin.

Senin işin yok.

İşsiz veya öğrenci.Unemployed or a student.

Öğretmen kahve içer.

Ben öğretmenim, o doktor.

Ressam художник

Ben ressamım. – я художник

Ressam bir sanatçıdır.

Şarkıcılar ekmek yer.

Bu yönetmen çok iyi! Этот директор очень хороший

O iyi bir sekreterdir. – Он хороший секретарь

İyi bir kariyeri var.у него хорошая карьера

Bir sekreterin kariyeri The career of a secretary

Sanatçı – артист

Tarkan bir şarkıcı, oyuncu değil. Таркан певец, а не актер

Yönetmen директор

O bir avukat. – Он адвокат (юрист)

Kaptan ve bekçi çay içer. Капитан и охранник пьют чай

Ben profesyonelim. Я профессионал

Kaptanın bir çocuğu var.

Yargıç kahve içer. Юрист пьет кофе

O profesyonel bir ressam. Он профессиональный художник

Ben memurum.

Memur çok aç.

Şu memurlar iyi değil.

Yargıcın sekreteri The secretary of the judge

Evet, aşçılar çorba içer.

Avukatlar çok çay içer.

The judge has a cat but not the lawyer.

Bekçi iyi bir aşçı. The guard is a good cook.

Şu kadın profesyonel bir oyuncu.

Duo bir asker değil.Duo is not a soldier.

Mimar ve memur The architect and the civil servant

Sen garsonsun.

Çiftçinin atları var.

Sen işçisin, ben patronum.

İşçi çok çilek yer.

Garson bir işçidir.

Çiftçi soğuk çay içer.

Personel çay içer.

Müdür hasta.

Duo bir başkan.

Yazarın kedisi

Bir yazar kitap yazar. An author writes books.

O iyi bir mühendis.

Polisler bizim adamlarımız.

Kitabın yazarı makarna yer. The author of the book eats pasta.

Eski personel

Polis memuru

Bu benim işim.

The old man is unemployed and very sick. Yaşlı adam işsiz ve çok hasta.

İşsiz veya öğrenci. Unemployed or a student.

Bu adam öğretmen değil. This man is not a teacher.

Eski bir mesleğim var. I have an old job.

Bu öğrenciler genç. These students are young.

I am a teacher, he is a doctor. Ben öğretmenim, o doktor.

Bekçinin köpekleri var. The guard has dogs.

Garson bir işçidir.

Sen işçisin, ben patronum. You are a worker, I am a boss.

Duo bir başkan.

I am not a director but I am happy. Müdür değilim ama mutluyum.

Yazarın kedisi the author’s cat

The author of the book eats pasta. Kitabın yazarı makarna yer.

Polisler bizim adamlarımız. The cops are our men.

O iyi bir mühendis. She is a good engineer.

Yönetmen kahveyi içer.

Bekçi iyi bir aşçı.

Müdür o, ben değilim. She is the director, not me.

Müdür hasta The director is sick.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s